Allmänna villkor

 

 

Köpinformation
Hägglunds Industri Bygg Maskin & Fritid AB reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning
och eventuella faktafel som kan finnas på vår hemsida.

 

Beställning
Beställning kan göras via telefon, fax, post eller e-mail. Orderbekräftelse skickas för godkännande av varupriser, ev. tillkommande fraktkostnader samt leveranstid. Hägglunds Industri, Bygg, Maskin & Fritid AB kommer inte att lämna ut några uppgifter till andra företag. Om du vill bli borttagen ur registret går det bra att kontakta oss.

 

 

Annullering
Enligt gällande regler i köplagen dvs. allt nedlagt arbete samt nedlagda kostnader som gjorts av oss före annulleringen debiteras. Annullering skall vara skriftlig, t.ex fax eller e-mail.

 

Garanti
Gäller enligt tillverkarens utfästelser.

Leverans
Efter att du erhållit orderbekräftelsen skickas varorna med ett av våra fraktbolag. Fraktfria leveranser gäller endast inom Sverige. Fraktfrileverans gäller bara på de varor som är märkta att de är fraktfrileverans. Pristillägg kan tillkomma för transport till udda orter och vissa öar.

 

Priser
Alla priser kan anges både exkl. och inkl. moms. De angivna priserna på vår hemsida är de som gällde vid publiceringen. Vi reserverar oss för felaktigheter och prisändringar orsakade av faktorer utanför vår kontroll till vi accepterat en order via ordererkännande eller lämnat en offert. För försäljning gäller priser i SEK. Försäljning i EUR gäller endast till försäljning utomlands och priset beräknas då om från priset i SEK gentemot den dagliga växelkursen mellan EUR och SEK dagen då försäljningen sker.

 

Ansvarsbegränsningar
Hägglunds Industri Bygg Maskin & Fritid AB ansvarar ej för försenad leverans och för s.k indirekta skador, såsom vinstbortfall, fördyrade kostnader på grund av detta.

 

Betalningsvillkor
Betalning före leverans alt. efterkrav eller kortbetalning. Godkända kunder 10-30 dagar netto eller bankgaranti. Invändan mot fakturan skall göras inom 7 dagar. Även om reklamation framställs måste överenskommen betalningstid iakttagas.

 

Leveransvillkor
Fritt Luleå eller enl. orderbekräftelse eller faktura. Fraktfria leveranser anges på produkten. Godset skall alltid kontrolleras vid mottagandet. Vid saknat eller skadat gods skall ni anmäla detta omgående till chauffören eller senast efter 5 dagar till fraktbolaget.

 

Returer av gods får endast ske efter vårt godkännande. Varan skall återsändas i oanvänt skick i originalförpackning och med betald frakt. Vid leveransförseningar som beror på våra underleverantörer, transportbolag etc, som står utom vår kontroll utgår ingen ersättning till beställaren.

 

Äganderättsförbehåll
Levererande varor förblir säljarens egendom till dessa är till fullo betalda.

 

Reklamation
Reklamation avseende felaktiga varor skall göras inom 7 dagar efter godset mottagits.

Tillverkare